top of page

NEW SERIES

Jeg er glad for å introdusere min nye serie, "Instincts,"

som jeg jobber med nå!


Etter å ha malt mange menneske- og dyreportretter individuelt, kombinerer jeg disse to i denne nye serien. Hvert maleri vil inneholde ett menneske og ett dyr, og vil symbolisere et felles instinkt.


Serien vil bestå av 10 malerier på 100x120 cm dype kantlerreter, med metalliske og holografiske elementer. Når serien er ferdig, vil det også lanseres et begrenset opplag trykk av hvert motiv.

I N S T I N C T S

Mens vi ser inn i øynene til våre medskapninger, blir vi minnet om at under overflaten av våre forskjeller deler mennesker og dyr en dyp forbindelse - et primal språk av instinkter som leder oss gjennom livets villmark. Fra den primære trangen til å jakte og samle, til morsinstinktet til å pleie og beskytte, finner vi ekko av våre egne impulser i dyrs oppførsel. Denne serien med malerier, 'Instinkter', søker å fange den rå energien og følelsesmessige dybden til disse delte instinktene, avsløre de universelle trådene som binder oss sammen som levende vesener, og belyse den eldgamle visdommen som ligger i biologien til oss alle.

If you are interested in any of the originals or prints, sign up to the waiting list, write which piece(s) you're interested in and you will be contacted when the original and prints are available. 

bottom of page